Avís legal

El present avís legal (d'ara endavant, l'"Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet www.inmo22.com ; www.virtualholidaysapartments.com (d'ara endavant, el "Web") de PHENIX VENTURE, S.L. amb domicili social en PASSEIG MARITIMO, 7, CAMBRILS, 43850, TARRAGONA amb CIF B43753037.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre PHENIX VENTURE, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de CAMBRILS per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb PHENIX VENTURE, S.L..

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de PHENIX VENTURE, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de PHENIX VENTURE, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d'enllaços (links) en les pàgines web de PHENIX VENTURE, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d'abril de 2016, PHENIX VENTURE, S.L. informa l'Usuari de l'existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a PHENIX VENTURE, S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, PHENIX VENTURE, S.L. precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts en la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals que s'obtinguin a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de PHENIX VENTURE, S.L. amb C.I.F B43753037 i domicili en PASSEIG MARITIMO, 7, CAMBRILS, 43850, TARRAGONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, d'11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se PHENIX VENTURE, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. PHENIX VENTURE, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.  PHENIX VENTURE, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a PHENIX VENTURE, S.L. de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l'Usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PHENIX VENTURE, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a PHENIX VENTURE, S.L..

Cookies

El lloc www.inmo22.com ; www.virtualholidaysapartments.com no utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per a facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de PHENIX VENTURE, S.L són el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, PHENIX VENTURE, S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

PHENIX VENTURE, S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l'adreça d'Internet a www.inmo22.com ; www.virtualholidaysapartments.com o bé per correu ordinari dirigit a PHENIX VENTURE, S.L., Ref. RGPD, en PASSEIG MARITIMO, 7, CAMBRILS, 43850, TARRAGONA. Per a exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de PHENIX VENTURE, S.L. mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

PHENIX VENTURE, S.L.   ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a PHENIX VENTURE, S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PHENIX VENTURE, S.L.; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PHENIX VENTURE, S.L.. Això, no obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de PHENIX VENTURE, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.